Contact OM Ukraine

Email: info.ua

Rivne Team

UXMT "Obitnitsya Miru"
A/C 55
Rivne 33023
UKRAINE

Tel/Fax: +380 362 23 70 35

Vinnitsa Team

A/C 6377
Vinnitsa 21030
UKRAINE

Tel/Fax: +380 432 530 0820

Odessa Team

41 Liniya Street # 1
Shevchenko 3
Odessa 65066
UKRAINE

Tel: +38 048 755 8484

Kaharlyk Team

Nezalezhnosti Street #9
Kaharlyk 09200
UKRAINE

Tel: +38 050 358 8849